Zaposleni na šoli

Ravnateljica: mag. Ines Žlogar, prof. soc. ped. Svetovalna delavka: Tanja Matkovič, dipl. soc. del. Knjižničarka: Barbara Stuhne Vuk UČITELJI Učitelj Dopoldanska GU Svetovalna ura za učence BOLJAR JANJA ČETRTEK (7.30 do 8.15) TOREK (7.30 do 8.15) STAREŠINIČ ANDREJA...
Naša šola

Naša šola

Osnovna šola Vinica je ena izmed petih osnovnih šol v občini Črnomelj. Je manjša, podeželska šola, ki leži na jugovzhodu Slovenije, v Beli krajini. V njeni neposredni bližini je reka Kolpa, ki poleti privablja mnoge turiste in je hkrati mejna reka s sosednjo Hrvaško....

Šolski sklad

Svet staršev OŠ Vinica je na svoji drugi dopisni seji 6. 12. 2021 imenoval Upravni odbor šolskega sklada OŠ Vinica. Za obdobje štirih let so v upravni odbor imenovani: a) Delavci OŠ Vinica: Robert Filak, Marjetka Vesel in Petra Madronič. b) Predstavniki staršev: Ivan...

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ se izvaja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Učenci 6. in 9. razreda obvezno preverijo znanje iz slovenščine, matematike in angleščine (šestošolci), oziroma devetošolci iz domovinske in državljanske kulture in etike. Tretji predmet za učence 9. razreda je...

Šolska svetovalna služba

Svetovalno delo na šoli in v vrtcu opravlja diplomirana socialna delavka Tanja Matkovič. Delo svetovalne službe vključuje pomoč in svetovanje otrokom, učencem, staršem, učiteljem in vzgojiteljem ob pojavu najrazličnejših težav. Pri svojem delu svetovalna delavka...
Dostopnost